Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg.

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een chiropractor een cliënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van cliënten die medische zorg nodig hebben.

TopChiropractie is als zorgverlener gebonden aan deze overeenkomst. Wij willen u om deze reden graag wat meer uitleggen over deze regels.

Plichten: Wat moet de patiënt doen

Naast rechten hebben patiënten ook plichten:

  • de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Vragen: Neem contact met ons op

De WGBO heeft als doel de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren. Bij TopChiro zijn wij altijd bezig met het verbeteren van onze zorg!

U kunt daarom altijd contact met ons opnemen met vragen over bijvoorbeeld de WGBO, maar natuurlijk ook over alle andere zaken die uw gezondheid aangaan.

In de eerste en tweede fase werken wij alleen met
pakketten waarbij u nóg goedkoper uit bent.

Welk pakket voor u het meest geschikt is, zullen we tijdens de intake bekijken.