Klantbeoordeling 9,8/10
4.6/5

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Top Chiropractie, gevestigd aan de Zuid Willemsvaart 51, 5211 SC te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Top Chiropractie, Zuid Willemsvaart 51, 5211 SC te ‘s-Hertogenbosch, 085-130 1540, https://topchiro.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken:


Top Chiropractie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Top Chiropractie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsnummer
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@topchiro.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Top Chiropractie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming
Top Chiropractie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Top Chiropractie) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Top Chiropractie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
Top Chiropractie – Privacyverklaring
(085) 130 1540 | contact@topchiro.nl


Delen van persoonsgegevens met derden
Top Chiropractie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Top Chiropractie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke
instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van
je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@topchiro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Top Chiropractie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Top Chiropractie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Top Chiropractie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
contact@topchiro.nl

Bel een van onze vestigingen

Almere

036 202 3505

 

Amsterdam

020 747 4222

 

Bilthoven

030 207 3651

 

Den Bosch

073 203 3519

 

Den Haag

070 204 3160

 

 

Ede

0318 201 333

 

Eindhoven

040 218 2468

 

Utrecht

030 207 3631

 

Rotterdam

010 261 5889

 

Veldhoven

040 218 2417

 

Weert

0495 201 756

 

Dordrecht

078 203 3270

 

Maastricht

043 204 2806

 

Alphen aan den Rijn

0172 203 522

 

Breda

076 204 2625

 

Dit zal sluiten in 0 seconden