Exercise neuromuscular reintegration

Subluxaties hebben gedurende een lange tijd de communicatie tussen uw hersenen en uw lichaam verstoord. Dit betekende dat uw hersenen geen goede controle hadden over uw functioneren en uw gezondheid.

Nu dat we op dit punt zijn aangekomen in uw behandelplan en de correcties hun werk doen, is deze communicatie veel verbeterd. Het is belangrijk om uw hersenen weer volledig aan te sluiten aan uw lichaam.

These exercises will help with that and also further support neck curvature and postural rehabilitation.

Once you have seen the video, HERE we also have the exercises in a handy PDF format

And remember:
if you experience any problems or symptoms with any of the exercises, please report them to the Chiropractic Assistant
at your next appointment.